Boligportalen Inattika

 

I Boligportalen Inatikka finnes info om alt i din leilighet ( FDV )

Alle reklamasjoner skal meldes her:

https://www.agorainattika.no/web/Stoperiet

 

Dersom du ikke har passord eller er usikker på hvordan du skal komme inn i portalen kan du kontakte Inattika på eierskifte@inattika.no