Portåpner Åkerströms Sesam 800 K3

På denne siden kan du finne en enkel brukerveiledning som viser hvordan man bytter batteri i garasjeportåpneren.

Skulle du ha begov for en ny kan denne bestilles hos VBBL

Brukerveiledning