Branninstruks

BRANNINSTRUKS

 

VED BRANNALARM

 

• Påse at alle blir varslet.

• Lukk alle dører og vinduer.

• Gå deretter raskt ut av bygningen.

• Bruk ikke heis.

• Ved mye røyk i oppgang, åpne takvindu i trappeoppgang fra panel ved inngangsdør

• Møt opp på møteplass som er gårdsrommet

 

 

NÅR DET BRENNER

 

Varsle

• Trykk inn knappen i den manuelle melderen.

• Meld fra til personer som er i umiddelbar fare.

• Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.

• Korrekt adresse er Rebækkas gate 1-33, 1534 Moss

 

Redde

• Sørg for at alle kommer ut

• Eventuelt hjelp brannvesenet med evakueringen

 

Slokke

• Prøv å slokke med husbrannslange eller håndslokkeapparat, eller å kvele brannen med et teppe eller lignende.

 

 

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.

 

Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

 

Hold deg alltid orientert om:

• Branninstruksen,

• rømningsveiene fra din leilighet/etasje,

• plassering og bruk av slokkeutstyr.

• oppmøtested ved evakuering.