Justere Inngangsdør

Vi opplever at mange har inngangsdører som er litt "bevegelige" når de er lukket.

Det betyr at når døra er lukket så kan du "bevege" den litt ut/inn når du holder i dørhåndtaket.

 

Det betyr også at støy/lyder både høres bedre på utsiden og innsiden av døra.

Har du overtrykk i leiligheten så vil lukter (mat, røyk ol) sive ut i trappegangen osv.
Noen vil også finne støv på "karmkanten" som indikerer akkurat dette.

 

Kort fortalt så bør alle justere dørene sine hvis det er behov.

Dette er nå normalt vedlikehold som den enkelte eier er ansvarlig for og ikke en reklamasjon sak lenger. 

 

Vi tok kontakt med leverandør og vedlagt finner dere beskrivelse av hvordan du justerer denne selv:
Se også vedlagte bilde.

  • Bruk en tynn skrutrekker eller lignende og skru justeringsskruene for øvre og nedre del avhengig av hvor mye som må justeres.
  • Skal ikke være behov for å skru ut sluttstykke.