Kameraovervåking

Kameraovervåking

 

Vi har strenge regler for bruk at overvåkningskameraer i Støperiet

 

Prosedyre for kameraovervåking i Støperiet pr 19.10.20.

 

Dette dokumentet er utarbeidet i samsvar med datatilsynets veiledning.

 

For anlegget er det utarbeidet en behandlingsavtale (eget dokument)

 

Ved årsmøte i sameiet Støperiet den 18. Juni, 2020 ble kameraovervåkning av sameiets inngangspartier fra gateplan, boder, parkeringskjeller og sykkelbod vedtatt med stort flertall. Det er montert kameraer i tilknytning til bygningsmassens inngangspartier fra gateplan, parkeringskjeller, bodarealer og sykkelbod. Kameraene står i opptak. Opptak gjøres når det registreres bevegelse i bildet.

Alle inngangspartier er skiltet med opplysning om at området er kameraovervåket og hvem som er behandlingsansvarlig for anlegget.

 

 

Formålet med installasjonen

 

Sameiet Støperiet ble etablert i forbindelse med innflytting i de først ferdigstilte leilighetene i 2019 Sameiet ligger bynært og helt fra første dag har det vært en utfordring med mange innbrudd i boder og at det stjeles sykler og utstyr fra sykkelboden. I alt er det anslått hærverk og tapte eiendeler for store verdier. Mange tilfeller er politianmeldt. I perioder er det påtruffet personer i parkeringskjelleren som helt åpenbart ikke har tilhørighet i sameiet. Dette har skapt utrygghet blant flere sameiere. Alle skalldører til byggene har automatisk motorstyrt dørkontroll og det må benyttes personlig nøkkel for å åpne døren. Til tross for dette kommer det uvedkommende inn i bygget. Når de først er inne kan de relativt uforstyrret ferdes rundt i bygningene. Formålet med installasjonen er å forebygge hendelser som nevnt over og dersom det oppstår uønskede hendelser skal anlegget bidra til å oppklare forholdet.

 

 

Bruk av anlegget

 

Samtlige kameraer står i opptak. Opptak starter ved bevegelse i kameraets linse. Alle opptak slettes automatiske etter 7 dager. Det er tilrettelagt kun for lokal ”live” monitorering. Det er altså ikke lagt til rette å overvåke anlegget via eksterne datamaskiner, telefoner og lignende. Styret har utpekt 2 medlemmer av styret til å håndtere den daglige driften av anlegget. For å hente ut opptak må det foreligge en antagelse om at det har skjedd et forhold som kan få et rettslig etterspill. Uttak av opptak skal loggføres i loggbok som er oppbevart i det tekniske rommet.

En sameier kan se opptak av sin sak, men ikke få opptaket utlevert uten at det er opplagt at saken kan ha et rettskrav. Skal opptak utleveres må det foreligge en politianmeldelse og opptaket leveres ut av behandlingsansvarlige som saksopplysning til Politiet. Dersom det kan antas at hendelsen kan ha et rettskrav kan opptaket oppbevares for en lenger periode, men ikke lenger enn det som er rimelig for at saken kan anses løst. Normalt 30 dager. Opptak kan under ingen omstendighet offentliggjøres. Heller ikke med den hensikt i å løse en sak. Politiet kan vurdere det annerledes. En sameier kan be om å få se sin egen ferdsel i overvåket området i et gitt tidsrom. Det kan ikke gis anledning til å se opptak av andre personer dersom samtykke ikke foreligger. Opptak kan ikke benyttes til andre formål enn det som er relevant for formålet nevnt under avsnittet ” Formålet med installasjonen”. Eksempelvis kan det ikke benyttes ved brudd på husordensreglene, hensetning av møbler, ikke tilbakelevert lånt utstyr, manglende kildesortering av avfall, brudd på parkeringsbestemmelser og lignende.