Hvordan stoppe en alarm

 

Brannalarm.
Hvordan stoppe en alarm hvis du har vært uheldig eller vet at du skal gjøre noe som kan utløse brannalarmen?

I alle leiligheter er det en slik boks som på bildet.
Vær så snill og les bruksanvisningen og sørg for at alle i husstanden kan den. Det som ikke står i den er at dersom alarmen er utløst så har du 2 min til å trykke for å stoppe den. Trykk på gul knapp i 1 sekund.

Ellers er kortversjon at hvis du vet at du skal lage mat som kan gi stekos el så trykk på gul knapp i 5 sek. Da kobler du ut sensor hos deg i 30 min.