Årsmøter

2023

Referat ekstraordinært årsmøte november 2023

/media/files/referatekstraordinartarsmote281120231.pdf

Innkalling ekstraordinært årsmøte november 2023

/media/files/3822001.pdf

 

Referat fra beboermøte i etterkant av årsmøte

/media/files/beboermote13042023.docx

Innkalling årsmøte april 2023

/media/files/innkalling2023.pdf

Protokoll årsmøte april 2023

/media/files/arsmote2023protokoll.pdf 

2022

Protokoll årsmøte mai 2022

/media/files/protokoll2022159stoperietmosssameie.pdf

Innkalling årsmøte mai 2022

/media/files/innkallingarsmotestoperiet2022.pdf

Referat fra beboermøte i etterkant av årsmøte

/media/files/referatfrabeboermotestoperiet195221.pdf

 

2021

Protokoll årsmøte juni 2021

/media/files/protokollfraordinartarsmotestoperietmossmosssameieavholdt28juni2021.pdf

Innkalling årsmøte juni 2021

/media/files/stoperietmosssameieinnkallingtilordinartarsmote28juni2021.pdf

 

2020

Protokoll årsmøte juni 2020

/media/files/protokollfraarsmote18juni2020stoperietmosssameie.pdf

Innkalling årsmøte juni 2020

/media/files/innkallingmedvedleggarsmotestoperietmosssameie18juni2020.pdf

 

2019

Protokoll ekstraordninært årsmøte oktober 2019

/media/files/protokollfraekstraordinartarsmotetistoperietmosssameieavholdt3oktober2019.pdf

Innkalling ekstraordinært årsmøte oktober 2019

/media/files/innkallingekstraordinartarsmote3oktober2019stoperietmosssameie_2.pdf

 

Protokoll ekstraordinært årsmøte april 2019

/media/files/protokollfraekstraordinartarsmoteistoperietmosssameie9april2019.pdf

Innkalling ekstraordinært årsmøte april 2019

/media/files/innkallingmedvedleggtilekstraordinartarsmoteistoperietmosssameie9april2019.pdf