Hvordan justere temperatur

Det går mot vinter og det er sikkert behov for å justere temperaturen i leiligheten, dukumentet under forklarer enkelt hvordan man justerer denne. I samme dokument er det også vist hvordan man bytter batterier i termostatene, det er sikkert en del som vil ha behov for dette nå fremover.

Her er dokumentet